Sheep and Goat Consult havde aktiviteter med naturplejeplanlægning på Læsø og i Ålborg og Mariager Fjord kommuner. Desuden lavede vi projektet Moderne Teknik i Naturpleje med Får og gjorde praktiske erfaringer med at hyrde får i hele sæsonen på jernalderagrene ved Øster Lem Hede. Vi håber at få afbrændt mere og lavet mere smuk afgræsset hede.Vi ser frem til et nyt spændende år på heden og er klar til at tage imod andre opgaver med interesserede partnere i 2017.

Download PDF