SONY DSC

Naturpleje med græssende husdyr kombineret med afbrænding har givet unikke resultater. Metoderne fra den traditionelle hededrift er tilpasset nutiden . Vi har et system med vandrende hyrde og mobile nattefolde. Resultatet bliver artsrig og varieret hede og autentiske hedeprodukter.

Målet er at skabe mosaikker af afbrændte og afgræssede flader, som skaber optimale forhold for et væld af specialiserede lyskrævende hedeplanter, f.eks. klokkeenzian, nikkende kobjælde og opret kobjælde. Lyngen har gode betingelser omkring fårenes gangstier og de nedgræssede flader. Hver 10. -15 år forynges lyngen med afbrænding i mosaiker. Den unge lyng kan føde fårene til vinter og fårene kan holde birk, fyr og gyvel nede ved vintergræsningen.

Visionen er at skabe et lynghedecenter, hvor den autentiske drift kan blive forklaret og overført i praksis på andre heder i Danmark. Vort håb er at genskabe en varieret hede med masser af tyttebær, blåbær og insekter og fugle. Vi vil også have urfuglen tilbage.

Se naturpleje Se hedeplejeopskriften

Læs artikel om Nordisk kulturlandskaber her

Vandrende hyrder kan desuden trænge hybenroserne tilbage i klitområderne.

Referat af hybenroseseminar

Sheep and Goat Consult hjælper med at organisere hyrder og systemer til autenstisk hedpleje hos private, kommuner og statsskov.

Kontakt Annette Rosengaard Holmenlund