KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

  • Ønsker du at din natur skal byde på udsøgte oplevelser af skønhed?
  • Ønsker I hjælp til at holde landskaberne levende og skabe autentisk produktion og biodiversitet?
  • Gror heden til i gyvel, glansbladet hæg, birk, fyr, bævreasp, blåtop eller bølget bunke?
  • Gror stranden til i havtorn eller hybenroser?
  • Har I moser eller vandløb, der gror til i dunhammer, tagrør eller endda Kæmpe Bjørneklo?
  • Vil i spare CO2 og pesticider og samtidig bekæmpe uønsket vækst?

naturpleje

Vi hjælper med naturplaner og planlægger plejen

Sheep & Goat Consult kan hjælpe med naturplaner, og hjælper med planlægning af afgræsning, rydning, hegning eller afbrænding . Vi har erfaring i at finde de bedste løsninger for både lodsejer, dyreholder, dyre- og planteliv samt publikum og brugere af naturen. Vi tilbyder at hjælpe lodsejere og hyrder/dyreholdere med at lave de bedst mulige aftaler, som gør alle parter tilfredse.

Vi udvikler naturplejen

Vi har sammen med hyrderne udviklet forskellige metoder, som kan tilpasses Jeres specielle behov. Sheep & Goat Consult kan hjælpe med at skaffe dyrene. Mobile fåreflokke, flytbare hegn og vandrende hyrder er løsninger, hvor vi udvikler vores ekspertise. Fra Tyskland og Holland er traditionen med vandrende hyrder i naturen blevet bibeholdt, og danske hyrder har lært sig at vandre med fårene og hermed styre græsningen dagen igennem.

Vi hjælper med ansøgninger til naturprojekter og EU- støtte til pleje af naturarealerne.

Kontakt Sheep & Goat Consult og få en aftale om rådgivning.

Kontakt os