Sheep & Goat Consult rådgiver og underviser i drift og hold af  får og geder.

Vi fokuserer på brug af græssende husdyr i naturplejen med optimal dyrevelfærd og effekt på kulturværdier, skønhed og biodiversitet.

 • Har I brug for kurser i fodring, pasning, sundhed og håndtering af får eller geder?
 • Har I brug for kurser om får i naturpleje.?
 • Mangler du hjælp til planlægning af kommunal, statslig og privat naturpleje med græssende husdyr?
 • Vil du have undersøgt mulighederne for at ansøge støtte til pleje af græs og natur- arealer?
 • Skal du have rådgivning til at starte fårehold eller fåregræsningslaug?
 • Skal vi hjælpe dig til fundraising af støttemidler hos naturfonde og EU-puljer?
 • Skal du have hjælp til pr. for dine produkter og naturplejeprojekter?
 • Skal du have hjælp til opstart af fåre-eller gedeproduktion?
 • Skal du have hjælp til at lave aftaler om afgræsningsarealer?
 • Skal vi hjælpe din golfbane med at finde får og hjælpe med at planlægge afgræsning af roughen.
 • Mangler du dyr til dine arealer?
 • Har I brug for artikler til jeres blad?
 • Skal I bruge gode fotos af får og natur?
 • Vil du være med i internationale webkurser om får?

Så kontakt Sheep and Goat Consult for en nærmere aftale

Kontakt