Sheep and Goat Consult får støtte til pleje af græs- og naturarealer.
 
Ordningen sikrer pleje og biodiversitet på de arealer vi afgræsser med får.