KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Sheep and Goat Consult har siden 2007 investeret i kvæg, der græsser på Bornholm. Erfaringen viser, at nøjsomme kvægracer har gode muligheder for at græsse efter fårene, således, at der bliver gode parasitfri græsgange.

Kvæg tåler fugtig jordbund bedre end får og de er også, modsat fårene, tilpasset til at svømme. Dette skal man selvfølgelig tage højde for ved indhegningen, så dyrene ikke svømmer væk.

Kvæg stiller færre krav til hegn og de efterlader huller, som frøspirende planter kan bruge som såbed. Derfor er de i nogle tilfælde eftertragtede i naturplejen. Til gengæld er publikum knapt så begejstrede for de store dyr.

Køerne kælver i foråret og kan æde det gode græs om sommeren, når kalvene skal have mælk.

Tyrekalvene skal først slagtes i deres andet leveår og får mere smag end kalvekød. På Bornholm laver vi stude, der giver fin fedtmarmorering.

Det er bevist at kød fra kvæg der udelukkende lever af naturpleje og græshø har  mere vildtsmag og et sundere fedtindhold end kvæg, der får korn på stald.