Kurserne om afbrænding og afgræsning af hede på Lystbækgaard er planlagt af Agronom Annette Rosengaard Holmenlund og Fårehyrde Berit Kiilerich, der har afgræsnings kontrakt på 4-500 hektar beskyttet natur og 700 moderfår.

De vestjyske heder er i færd med at forsvinde. Lyngen bliver gammel og grov, træer gror ind over heden og lyngen dør. Lyng tåler ikke skygge. Det lysåbne landskab ændrer sig, og dermed forringes livsgrundlaget for hedens dyr og planter. Ild skaber forstyrrelse, der åbner og fornyer naturen. Den traditionelle hedepleje kræver afbrænding og afgræsning. Når dette gøres effektivt holdes skyggende græsser som blåtop nede, og nyspiret lyng får lys og næring.

Download PDF