Foredrag for Får til Kanten på Gjellerodde  juli 2018 om Erfaringer og udfordringer med afgræsning af Jernalderagrene på Øster Lem Hede med får fra maj 2016 og frem til nu. Fremtidsperspektiverne er vigtige. Der bør skabes en forening til pleje og bevaring af natur og fortidsminder på Øster Lem Hede.

Download PDF